Arap Dili ve Belagatında Fiilin Hazfi ve Anlam Boyutu


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Ataturk University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı, Turkey

Approval Date: 2022

Thesis Language: Turkish

Student: BÜŞRA ALTINDAĞ

Supervisor: Yakup Kızılkaya