Glaucoma Hastalığı Tedavisinde Kullanılmaya Aday Karbonik Anhidraz İnhibitörlerinin Sentezi ve İnhibisyon Etkilerinin Araştırılması


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalı, Turkey

Approval Date: 1994

Student: Oktay ARSLAN

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): Ömer İrfan KÜFREVİOĞLU