Lego Robotikle Programlamanın Ortaokul Öğrencilerinin Problem Çözme Becerilerine ve Başarılarına Etkisi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Ataturk University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: Hilal UĞUZ

Principal Consultant (For Co-Consultant Theses): Fatma Burcu Topu