Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Dijital Bağımlılıkları Üzerine Bir Uygulama


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Ataturk University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı, Turkey

Thesis Language: Turkish

Student: MUSTAFA KONURALP BERKLİ

Consultant: Fatma Geçikli