NADPH-NADP+ Kullanan Bazı Enzimlerin Keçi Karaciğerinden Saflaştırılması, Karakterizasyonu, Enzim Aktivitesi Üzerine Bazı İlaçların ve Kimyasalların İnhibisyon Etkilerinin İncelenmesi


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalı, Turkey

Approval Date: 2018

Student: Muhammet Serhat ÖZASLAN

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): Ömer İrfan KÜFREVİOĞLU