Örgütsel adalet algısının performans değerlendirme sisteminden duyulan memnuniyet üzerindeki etkisi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Turkey

Approval Date: 2012

Student: Seda Kayapalı

Principal Consultant (For Co-Consultant Theses): Canan Nur KARABEY