Sıçanlarda parasetamol ile indüklenen akut karaciğer toksisitesi üzerine Aliskiren' in etkilerinin araştırılması


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Ataturk University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: SALİHA SENA KARCIOĞLU

Supervisor: Abdulmecit Albayrak