Stratejik Yönetim Bağlamında Halkla İlişkilerin Rolü: Özel Kuruluşlara Yönelik Bir Araştırma


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Ataturk University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Anabilim Dalı, Turkey

Approval Date: 2020

Thesis Language: Turkish

Student: İhsan TÜRKAL

Supervisor: Raci Taşcıoğlu