Sayma Verisi Regresyon Modellerini Kullanarak Aile Hekimine Müracaat Sayısını Etkileyen Faktörlerin Analizi


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Ataturk University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi Anabilim Dalı Başkanlığı, Turkey

Approval Date: 2020

Thesis Language: Turkish

Student: AZİZ AVCI

Supervisor: Erkan Oktay