DIŞ TİCARETİ ETKİLEYEN VE YÖN VEREN FAKTÖRLER: TRA1 DÜZEY 2 BÖLGE İLLERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Ataturk University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, -, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: CİHAT SARIGÜL

Consultant: Fehim Bakırcı