Enerji Dağılım X-Ray Florasan Spektroskopisi İle Bitki Besin Elementi Analizleri


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Turkey

Approval Date: 2015

Student: Kağan Tolga CİNİSLİ

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): Müdahir ÖZGÜL