Achillea bitkisi uçucu yağı ve Rhizobium bakterileri ile aşılamanın fasulye (Phaselous vulgaris )'de bitki gelişimi, toprağın biyolojik ve biyokimyasal özellikleri üzerine etkileri


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Ataturk University, Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme, Turkey

Approval Date: 2016

Thesis Language: Turkish

Student: VEYSEL TURAN

Supervisor: Serdar Bilen

Abstract:

Bu çalışmada, Achillea, cinsine ait bitki türlerinden elde edilen uçucu yağların (0, 100, 1000 ppm) şeker fasulye (Phaseolus vulgaris) bitkisi yetiştirilen ve bakteri (Rhizobium leguminosarum biovar phaseoli F7, Rhizobium leguminosarum biovar phaseoli F83, Rhizobium leguminosarum biovar phaseoli Ciat899) aşılaması yapılan toprakların enzim içerikleri, mikrobiyal solunum, mikrobiyal popülasyon üzerine etkileri, bitkide kuru madde miktarı ve bitki besin elementlerinden N ve P içeriği üzerine etkileri araştırılmıştır. Aynı zamanda yapılan bu çalışma ile uçucu yağların toprak verimliliği ve bitki gelişimi üzerine olan etkileri, toprakta mevcut bakteri popülasyonu üzerine antagonistik veya sinergistik etkisinin olup olmadığı, tarımda kullanılan kimyasal girdilerin yerine mikroorganizma faaliyetini etkileyen organik bir girdi olarak tarımda kullanılıp kullanılamayacağına ilişkin veriler elde edilmesi hedeflenmiştir.

Araştırma sonucunda, topraklarda en yüksek bakteri ve mantar popülasyonu Rhizobium leguminosarum biovar phaseoli CİAT899 ve Achillea uçucu yağ dozunun 0 pmm uygulandığı interaksiyonda görülmüştür. Uçucu yağ dozlarının artması ile topraklardaki bakteri ve mantar popülasyonu azalmıştır. Toprakların CO2 aktivitesi, Rhizobium leguminosarum biovar phaseoli F7 aşılaması ve Achiella uçucu yağ dozunun 0 ppm uygulandığı interaksiyonda tespit edilmiştir Artan uçucu yağ dozları topraklarlardaki dehidrogenaz, üreaz, asit-alkalin fosfataz enzim aktivitesini azaltmıştır.