Karabük Bölgesinin FR ve AHP Yöntemleri kullanılarak CBS tabanlı heyelan duyarlılık haritalarının üretilmesi. Atatürk Üniversitesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Atatürk Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı, Turkey

Approval Date: 2018

Student: Veysel Emre KARAKAŞ

Principal Consultant (For Co-Consultant Theses): Ekrem KALKAN