Panoptikon'dan Big Brother Toplumuna Geçişte İktidarın İşleyişinin Kesintiye Uğratılması Bağlamında 17 Aralık Süreci (2015)


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gazetecilik Anabilim Dalı, Turkey

Approval Date: 2015

Student: Elif Taner

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): Hakan TEMİZTÜRK