Lojistik Regresyon ve UTADIS Yaklasımlarıyla Ülkelerin İnsani Gelismislik İndeksi Üzerinde Etkili Olan Faktörlerin Arastırılması


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ekonometri Anabilim Dalı, Turkey

Approval Date: 2019

Student: Kübra Akyol Özcan

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): Erkan OKTAY