I. Dünya Savaşı'nda 3. Ordu'da Salgın Hastalıklar (Tifüs ve Kolera Örneği)


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Ataturk University, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı, Turkey

Approval Date: 2021

Thesis Language: Turkish

Student: EDANUR SARIKAYA

Supervisor: Mevlüt Yüksel