Rize ayder kaplıcalarından alınan su örneklerinden termofilik bakterilerin izolasyonu, identifikasyonu, ksilanaz enziminin geobacillus galactosidasius BS61 bakterisinden saflaştırılması ve karakterizasyonu


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı, Turkey

Approval Date: 2016

Student: Bilge SARI

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): Ahmet ADIGÜZEL