Amortismanların sınai işletmeler açısından yorumlanması


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Turkey

Approval Date: 1998

Student: Suat YILDIRIM

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): Reşat KARCIOĞLU