Toplam kalite yönetimi yaklaşımının işletme maliyetleri üzerine etkisi ve bir üretim işletmesinde uygulama


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Turkey

Approval Date: 2011

Student: Enis Baha BİÇER

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): Reşat KARCIOĞLU