El-Mevsilî'nin el-İhtiyâr adlı eserinde şeklen birbirine benzeyip hüküm açısından farklı olan meselelerin tahlîli


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Ataturk University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: Aslan Gülay

Supervisor: Ali İhsan Pala