Borlu amonyum ve bakır türevlerinden bir kısmının püskürtmeli kurutucu ile üretilmesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Ataturk University, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: YAVER SAKA

Consultant: Fatih Demir

Abstract:

Bu çalışmada, daha önce akışkan yatak, sabit yatak, elektrik ark ve soğutmalı kalsilatörlerde çalışılan; bakır, bor ve azot içeren bileşiklerin bir kısmını; daha ekonomik, hızlı ve ürün verimi yüksek olan püskürtmeli kurutucu sistemi ile üretilmeye çalışılmıştır. Farklı NH4OH ve H3BO3 molar besleme oranlarında, farklı besleme ve akışkan hızlarında, farklı sıcaklık parametreleri kullanılarak deneyler yapılmıştır. Ürünler, XRD ve TG-DTA yöntemleri ile karakterize edilmiştir. Deney çalışmalarında elde edilen ürünleri analitik titrasyon yöntemi ile bor tayini, Kjeldahl yöntemi ile azot tayini ve kompleksometrik titrasyon yöntemi ile bakır tayini yapılmıştır. Püskürtmeli kurutucunun deney sistemi olarak kullanıldığı bu çalışmada % 96.5 saflıkta amonyum pentaborat tozları 66 dakika gibi kısa sürede sentezlenmiştir. Aynı sürede %98.2 saflıkta bakır diborat, %97.45 saflıkta amonyum tetraborat, %89,64 saflıkta amonyum borat sentezlenmiştir. Bu yöntemle, borlu amonyum ve bakır türevi bileşiklerinin yüksek verimle, daha verimli ve ekonomik olarak üretilebileceği söylenebilir.