ÇEVRE POLİTİKALARI KAPSAMINDA SAKİN KENTLERİN ÇALIŞANLARIN YAŞAM TATMİNİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: UZUNDERE ÖRNEĞİ


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı, Turkey

Approval Date: 2016

Student: UĞUR ŞEN

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): Adnan KÜÇÜKALİ