FİNANSAL OKURYAZARLIK DÜZEYİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BANKACILIK SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA: ERZURUM İLİ ÖRNEĞİ


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Ataturk University, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme, Turkey

Thesis Language: Turkish

Student: Cavide Tuğçe Sari

Supervisor: Mukadder Horasan

Abstract:

Finansal okuryazarlık, finansal karar vermeyi etkiler: Temel finansal kavramlar hakkındaki bilgisizlik, emeklilik planlamasının eksikliği, borsaya katılım eksikliği ve zayıf borçlanma davranışıyla ilişkilendirilebilir. Dahası, finansal araçlar giderek daha karmaşık hale geldi ve kişilere yeni ve her zaman sofistike finansal ürünler sunuldu. AAKrediye erişim her zamankinden daha kolay ve borçlanma fırsatları daha boldur. Bir diğer açıdan geçtiğimiz otuz yıl içinde bireyler, emeklilikten sonra kendi mali güvenliklerinden giderek daha fazla sorumlu olmak zorunda kaldılar. Bugün çalışanların hem emeklilik için ne kadar biriktirmeleri gerektiğine hem de emeklilik servetini nasıl tahsis edeceklerine sağlıklı karar vermeleri finansal okuryazarlık bilgisi ile doğrudan alakalı bir konudur. Tasarruf ve finansal güvenliği teşvik etmek için birçok girişimde bulunuldu. Çalışmalar, bazı durumlarda karışıktır, ancak birkaç programın tasarrufları teşvik etmede ve emeklilik planlarına katılımı artırmada etkili olduğu kanıtlanmıştır. Ancak, bu programların etkinliğini artırmak için çok daha fazlası yapılabilir. Ayrıca, girişimler daha geniş bir finansal davranış yelpazesini dikkate almalıdır; örneğin sadece tasarruf, varlık tahsisi ve emeklilik değil, aynı zamanda borçlanma davranışını da ele almalıdır. Bazı akademisyenler, finansal okuryazar olanları kişisel değerlerini yansıtan finansal kararlar alırken borcu başarıyla yöneten” kişiler olarak çerçeveler (Stone Wier ve Bryant 2008:12). Bu çalışmada amaç finansal okuryazarlık hakkında temel bilgiler vermektir. Finansal okuryazarlık için gerekli bilgileri düzenledikten sonra bu alanda yapılacak çalışmaların da çeşitlenmesi amaçlanmıştır.