Cumhuriyet Dönemi erzurumdaki Camilerin Kubbe ve Alınlık Yazı Örnekleri


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Atatürk Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Sanat Kuramı ve Eleştiri Anasanat Dalı, Turkey

Student: Musab Yeşilkent -

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): Yunus BERKLİ