Kruskal-Wallis testine alternatif olarak normal skor testleri ve bir uygulama


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Ataturk University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Turkey

Approval Date: 1998

Thesis Language: Turkish

Student: MUSTAFA BÜTE

Supervisor: Erkan Oktay