Çay Yapraklarından (Camellia sinensis L.) Polifenol Oksidaz Enziminin Afinite Kromatografisi İle Saflaştırılması, Karakterizasyonu ve Bazı Kimyasalların Enzim Aktivitesi Üzerine Etkisinin İncelenmesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalı, Turkey

Approval Date: 2016

Student: Cansu YILMAZ

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): Ömer İrfan KÜFREVİOĞLU