Glutatyon Redüktaz Enziminin İnsan Eritrositlerinden Saflaştırılması ve Bazı İlaçların Enzim Aktivitesi Üzerine Etkilerinin İncelenmesi, Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalı, Turkey

Approval Date: 2007

Student: Murat ŞENTÜRK

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): Ömer İrfan KÜFREVİOĞLU