Prof. Dr. sabahaddin Zaim ve sosyal siyaset eksenli iktisadi görüşleri


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Tokat Gaziosmanpaşa University, Graduate School Of Socıal Scıences, Turkey

Approval Date: 2010

Thesis Language: Turkish

Student: ÜZEYİR ÖLMEZ

Consultant: Fehim Bakırcı