Tortum Elmasından (Malus sylvestris.) Polifenol Oksidaz Enziminin Saflaştırılması, Karakterizasyonu ve Bazı Kimyasalların Enzim Aktivitesi Üzerine Etkisinin İncelenmesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalı, Turkey

Approval Date: 2017

Student: Şahin KARABULUT

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): Ömer İrfan KÜFREVİOĞLU