Yönetim Tarzı ile İşe Yabancılaşma Arasındaki İlişkide Örgüt İkliminin Aracılık Rolü


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Turkey

Approval Date: 2019

Student: Neslihan ERDOĞAN ERDEM

Principal Consultant (For Co-Consultant Theses): Canan Nur KARABEY