İsmail Hakkı Baltacıoğlu'nun Hattatlığı ve Yazının Usul-i Tedrisi adlı eserinin Günümüz Türkçesine Çevirisi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Güzel Sanatlar Eğitimi Anasanat Dalı, Turkey

Approval Date: 2011

Student: Feza Keleş -

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): Yunus BERKLİ