Doğal ve aktive edilmiş şeker küspesinin tekstil atık sularındaki Reactobond red K3BS (RED 254) boyaların giderilmesinde kullanımı


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Ataturk University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı, Turkey

Approval Date: 2018

Thesis Language: Turkish

Student: HATEM SİNCAR

Principal Consultant (For Co-Consultant Theses): Fatih Demir