Azotlu Mineral Gübre ve Azotobacter sp Bakteri Uygulamasının Fındık Verimi Üzerine Etkileri.


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Ataturk University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bitki Besleme - Anabilim Dalı, Turkey

Approval Date: 2018

Thesis Language: Turkish

Student: Osman Üçüncü

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): Serdar Bilen