Doğu Anadolu Bölgesinde bulunan su kaynaklarından soğuğa adapte olmuş bakterilerin izolasyonu, moleküler karakterizasyonu ve enzim üretme potansiyellerinin araştırılması


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Ataturk University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: SELMAN MUSLU

Supervisor: Ahmet Adıgüzel