Süleymaniye Kütüphanesi Fazıl ahmet Paşa Koleksiyonunda bulunan XVI. ve XVII. yüzyıla Ait İki Adet Kuran-ı Kerim'in Kitap sanatları Bakımından İncelenmesi ve Karşılaştırılması


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Atatürk Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Sanat Kuramı ve Eleştiri Anasanat Dalı, Turkey

Approval Date: 2018

Student: Sümeyya Gündüz -

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): Yunus BERKLİ