İç göçün lineer olmayan modeller ile araştırılması: Erzurum-Bursa örneği


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Ataturk University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ekonometri Anabilim Dalı, Turkey

Approval Date: 2017

Thesis Language: Turkish

Student: FATİH ÇAKMAK

Supervisor: Erkan Oktay