Sağlam Şahıs ve Diabetli Hastaların Eritrositlerinden Saflaştırılan Karbonik Anhidraz İzoenzimlerinin Bazı İnhibitörlere Karşı İlgisi


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalı, Turkey

Approval Date: 1997

Student: Hasan ÖZDEMİR

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): Ömer İrfan KÜFREVİOĞLU