Enflasyonun işletmeler üzerindeki etkisinin vergi açısından incelenmesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Turkey

Approval Date: 1997

Student: Erdoğan BÜYÜK

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): Reşat KARCIOĞLU