Bazı Öncül ve Sonuçları Açısından Kurumsal Sosyal Sorumluluk


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Turkey

Approval Date: 2019

Student: Fetullah BATTAL

Principal Consultant (For Co-Consultant Theses): Canan Nur KARABEY