Aras Havzası Topraklarındaki Su Erozyonu Üzerinde Toprak Düzenleyicileri Etkilerinin Yapay Yağmurlayıcı İle Belirlenmesi(Ortak danışman)


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Turkey

Approval Date: 2015

Student: Ferdi ACAR

Co-Supervisor: Müdahir ÖZGÜL