İnsan ve Sığır Eritrosit Karbonik Anhidraz İzoenzimlerinin Bazı Aktif Katyonlarla İnhibisyon Kinetiği


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalı, Turkey

Approval Date: 1992

Student: Hasan ÖZDEMİR

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): Ömer İrfan KÜFREVİOĞLU