Holstein ırkı düvelerde progesteron ile kombine edilen cosynch protokolünde ovulasyonun uyarılması amacıyla hCG veya GnRH hormonu kullanılmasının gebelik oranları üzerine etkisi


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Kafkas Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2015

Student: Mushap KURU

Co-Supervisor: Armağan ÇOLAK