Ameliyathane hemşiresi izleminin yaşlı hastalarda ameliyat sonrası erken dönem parametrelerine etkisi The Effect of Elderly Patient Follow-Up Conducted by Operating Room Nurses on the Early Post-Operative Period Parameters


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Atatürk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanlığı, Turkey

Approval Date: 2015

Student: Zeynep KAYA PEHLİVAN

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): Nadiye ÖZER