Fare Genomunda Bulunan Bazı Oksidatif Fosforilasyon Yolu Enzimleri ve Bazı Antioksidant Enzim Genlerinin cDNA’larının Üretilmesi, Antisens mRNA Sentezi ve In Situ Hibridizasyonu ile Gen Ekspresyon Analizi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalı, Turkey

Approval Date: 2005

Student: Veysel ÇOMAKLI

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): Ömer İrfan KÜFREVİOĞLU