Hindi Karaciğerinden Tiyoredoksin Redüktaz Enziminin Saflaştırılması, Karakterizasyonu, Bazı Metal İyonlarının Enzim Üzerindeki İnhibisyon Etkilerinin Araştırılması


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalı, Turkey

Approval Date: 2014

Student: Yusuf TEMEL

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): Ömer İrfan KÜFREVİOĞLU