Bilişim Ürünlerinde Talep Değişimi ve Tüketici Tercihlerini Etkileyen Faktörler


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Ataturk University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı, Turkey

Approval Date: 2018

Thesis Language: Turkish

Student: CENGİZ ÇELİK

Consultant: Fehim Bakırcı