Erken mobilizasyon protokolünün hasta bakım sonuçlarına etkisi The effect of early mobilization protocol on patient care outcomes


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Atatürk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanlığı, Turkey

Approval Date: 2016

Student: Ayşegül YAYLA

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): Nadiye ÖZER