Türkiye'nin farklı yörelerinden temin edilen sucuk örneklerinden laktik asit bakterilerinin izolasyonu, identifikasyonu ve bakteriyosin üretme potansiyellerinin araştırılması


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Ataturk University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: ELİF ERKAYA

Supervisor: Ahmet Adıgüzel