Öğretim elemanları görüşleri doğrultusunda Türk müziği çalgı öğretim yöntemlerinin belirlenmesi ve çalgı öğretiminde kullanılan metotların incelenmesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Ataturk University, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Müzikoloji Anasanat Dalı, Turkey

Approval Date: 2018

Thesis Language: Turkish

Student: Oğuzcan KALIVER

Supervisor: Emrah Lehimler