KAPLICALARDAN AMİLAZ-POZİTİF BAKTERİ İZOLASYONU, AMİLAZIN SAFLAŞTIRILMASI, KARAKTERİZASYONU VE ENDÜSTRİYEL ALANLARDAKİ KULLANIM POTANSİYELİNİN ARAŞTIRILMASI


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Ataturk University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Moleküler Biyoloji Ve Genetik Anabilim Dalı, Turkey

Approval Date: 2022

Thesis Language: Turkish

Student: BEHİYE TAŞER

Supervisor: Hakan Özkan